Gemeente verlengt samenwerking met welzijnsorganisatie De Driemaster voor twee jaar

Ook in 2025 en 2026 blijft welzijnsorganisatie De Driemaster de taken op het gebied van welzijn en preventie voor de gemeente Kaag en Braassem uitvoeren. Het college van B&W heeft besloten om de lopende subsidieovereenkomst met twee jaar te verlengen.

De Driemaster voert sinds 2013 - samen met partners en vrijwilligersorganisaties - taken uit op het gebied van welzijn en preventie voor de gemeente Kaag en Braassem. Denk daarbij aan jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, maatschappelijk werk, begeleiding van statushouders, bieden van GGZ- en verslavingspreventie, hulp en advies bij geldzaken (o.a. de Papierwinkel) en valpreventie.

Vanuit het college heeft De Driemaster de opdracht gekregen om de komende twee jaren verder te werken aan een sterke, efficiënte en toekomstbestendige uitvoering op het gebied van welzijn en preventie. Tegelijkertijd neemt de gemeente deze twee jaren om te kijken hoe de beweging van zorg (achteraf) naar welzijn en preventie (vooraf) verder versterkt kan worden.

Over De Driemaster

De Driemaster zet zich in voor álle bewoners van Kaag & Braassem, met bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. De Driemaster werkt samen met de gemeente, partners en lokale verenigingen aan het realiseren van de Maatschappelijke Agenda (MAG). Partners waarmee De Driemaster samenwerkt zijn bijvoorbeeld: Activite, TOM in de Buurt, het lokale jeugd- en gezinsteam (JGT), bibliotheek Rijn en Venen, Brijder en Kindkracht. Meer informatie over de Driemaster, is te vinden op de website van de Driemaster.