Ontwerpwijzigingsplan ‘Hof Noordeinde Roelofarendsveen’

Vanaf donderdag 26 oktober ligt zes weken lang het wijzigingsplan ‘Hof Noordeinde Roelofarendsveen’ ter inzage. De initiatiefnemer wil op gronden aan het Noordeinde in Roelofarendsveen twintig grondgebonden houten woningen realiseren. Daarvan is beoogd om 30% sociale huurwoningen (6 woningen), 50% middeldure huur (10 woningen) en 25% vrije sectorhuur (4 woningen) te bouwen.

Woningbouw is een grote wens

Met  het voorgestelde woningbouwprogramma wordt gebouwd voor een gewenste doelgroep. Het plan levert een positieve bijdrage aan de doorstroming op de locale woningmarkt.

Het ontwerpbestemmingsplan volgt op een eerder ingediend principeverzoek

De initiatiefnemer heeft eerder een principeverzoek ingediend. Op 21 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders een positieve grondhouding aangenomen ten aanzien van de beoogde ontwikkeling. De initiatiefnemer is daarom gestart met het informeren van omwonenden middels een bewonersbrief, nieuwsbrief en website. Daarnaast heeft hij een enquete uitgezet en de uitkomsten daarvan waar mogelijk in zijn plannen verwerkt.

Wilt u het plan inzien?

Het ontwerpwijzigingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 26 oktober tot en met woensdag 6 december ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.WPHOFNOORDEINDE-ONT1.