Evenementenbeleid Kaag en Braassem 2024 vastgesteld

Op 4 juni 2024 heeft het college van Kaag en Braassem het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld: ‘Evenementenbeleid Kaag en Braassem 2024’. Het evenementenbeleid geldt voor alle evenementen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2025.

Het evenementenbeleid is tot stand gekomen met input van verschillende organisatoren, verenigingen en stichtingen in Kaag en Braassem. Deze positieve inbreng werd door het college van Kaag en Braassem gezien als een bevestiging van het feit hoe belangrijk de evenementen in Kaag en Braassem zijn voor onze gemeente, maar ook voor onze samenleving.

Het evenementenbeleid is geactualiseerd

Het vorige evenementenbeleid stamde uit 2011. Sinds 2011 is de wet- en regelgeving op bepaalde onderdelen gewijzigd. Er was daarom behoefte om het beleidskader te actualiseren. Met dit definitieve evenementenbeleid wordt het vergunningsproces en de relevante thema’s die hierbij spelen vollediger beschreven. Organisatoren krijgen met dit beleid een handreiking voor het organiseren van evenementen. Daarnaast is het proces om een vergunning aan te vragen toegankelijker geworden.

Voor omwonenden biedt het nieuwe evenementenbeleid een duidelijk kader. Enerzijds is rekening gehouden met het faciliteren van evenementen en anderzijds met het beperken van overlast. Zo blijft bijvoorbeeld het organiseren van nieuwe evenementen op de parkeerplaats naast het Sportpad en de parkeerplaats onder de watertoren (allebei Roelofarendsveen) mogelijk als de evenementen worden georganiseerd binnen een laag risicoprofiel. Het risicoprofiel van een evenement wordt bepaald aan de hand van criteria als het aantal bezoekers en de invloed op de omgeving.

Beleid wordt geschreven met inwoners

Voor het college van Kaag en Braassem is het belangrijk dat er geen beleid wordt geschreven over inwoners, maar mét inwoners. De totstandkoming van het Evenementenbeleid Kaag en Braassem 2024 is hier een mooi voorbeeld van. Zo zijn er verschillende participatierondes gehouden om bij inwoners, organisatoren van evenementen, verenigingen en stichtingen op te halen waar behoefte aan is, waar zorgen liggen en hoe daar op ingespeeld kan gaan worden. De participatierondes hebben tot verschillende versies van het evenementenbeleid geleid.

Op 21 maart 2024 is versie 2 vrijgegeven aan onze participanten. Deze versie van het beleid werd actief toegestuurd. De aanpassingen naar aanleiding van hun zienswijzen hebben uiteindelijk geleid tot de definitieve versie van het evenementenbeleid. 

Het college blijft evenementen faciliteren en stimuleren

Evenementen dragen immers bij aan de sociale samenhang in onze dorpen en het college ziet het belang hiervan in. Het nieuwe evenementenbeleid betekent geen grote verandering voor de evenementen in Kaag en Braassem. Bestaande evenementen kunnen blijven plaatsvinden. Het college wil het organiseren van evenementen juist makkelijker maken, denk hierbij aan de volgende aanpassingen:

  • Verschillende evenementen met een laag risicoprofiel hoeven straks geen vergunning meer aan te vragen, maar kunnen volstaan met een melding.
  • Duidelijke uitleg van het vergunningsproces en de ondersteuning daarbij, waaronder procesbegeleiding en het beschikbaar stellen van formats voor een functioneel veiligheidsplan.

Het Evenementenbeleid Kaag en Braassem 2024 biedt houvast voor onze organisatoren, verenigingen en inwoners.