Nieuwe plannen voor bouwprojecten Noordeinde en Zuideinde voorlopig ‘on hold’

De gemeenteraad heeft het college verzocht om nieuwe particuliere bouwprojecten dan wel bouwprojecten van ontwikkelaars ‘on hold’ te zetten.

Gevraagd wordt om geen nieuwe aanvragen (zowel conceptverzoeken als vergunningaanvragen) meer in behandeling te nemen, totdat er een gefundeerd plan van aanpak ligt voor het oplossen van het verkeersprobleem van het Noordeinde en Zuideinde in Roelofarendsveen inclusief een tijdspad van uitvoering.

Dit geldt voor bouwplannen die een toename van verkeersbewegingen tot gevolg hebben en heeft geen betrekking op bouwplannen waar reeds een aanvraag voor is ingediend of die direct passend zijn in het bestemmingsplan. Zodra de plannen concreet zijn voor het Noordeinde en Zuideinde, kunnen de gewenste bouwprojecten alsnog in gang gezet worden. Het college heeft toegezegd deze motie van de gemeenteraad uit te voeren.

Noordeinde

De gemeenteraad heeft op 7 maart 2022 een motie aangenomen over een onderzoek voor een verkeersveiliger Noordeinde en Zuideinde. Er is onderzocht welke (technische) mogelijkheden er zijn om het Noordeinde verkeersveilig en toegankelijk te houden. De voorgestelde maatregelen worden in juni aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Nieuwe bouwplannen

Dergelijke nieuwe plannen zijn volgens de gemeenteraad op dit moment ongewenst om op korte termijn uitgevoerd te worden vanwege de toename in verkeersbewegingen die deze met zich meebrengen. Mocht u toch voornemens zijn om op korte termijn een conceptverzoek in te dienen of omgevingsvergunning aan te vragen, dan verzoeken wij u om in overleg te treden met een casemanager van de gemeente.

Voor meer informatie over het project Noordeinde en Zuideinde vindt u op deze webpagina op onze website