Partijen Grietpolder in Leimuiden tekenen overeenkomst voor 220 woningen en nieuwe huisvesting verenigingen

Op 30 mei heeft de gemeente met vier verenigingen in Leimuiden een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om te komen tot woningbouw en een duurzaam verenigingencomplex in de Grietpolder. De bedoeling is dat op deze plek straks 220 woningen komen. De verenigingen die nu op deze plek zitten verhuizen en krijgen een nieuw en een volledig toekomstbestendig onderkomen van ongeveer 3.5 hectare in de Grietpolder. Het gaat om de vier verenigingen, IJsclub Nut & Vermaak, Scouting ’63, Stichting Vakantie Kinderweek ’77 en Volkstuinders Vereniging Leimuiden.

Grietpolder ondertekening

Wethouder Yvonne Peters: ”Ik ben heel blij dat we aan de slag kunnen na ruim 3 jaar voorbereiding. Trots ben ik  op de inzet van de vrijwilligers van de 3 echt Leimuidense verenigingen die het lef hebben om samen verder te gaan. En natuurlijk ook trots op de ondernemers die een prachtige woonwijk met woningen in alle categorieën gaan realiseren. Ik kijk vol vertrouwen uit naar de toekomst waarin we gaan ontwerpen en bouwen.” 

Maatschappelijke voorzieningen

De verenigingen hebben een programma van wensen aangeleverd bij Grietpolder Ontwikkeling. Het plan voorziet een prachtig nieuw multifunctioneel clubgebouw met kleedruimte voor zowel de ijsclub als de scouting. Voor de ijsclub is een asfaltskeelerbaan in het plan opgenomen. Op het terrein van de scouting is ook ruimte gereserveerd voor het Oranje Comité Leimuiden. De volkstuindersvereniging krijgt een volledig nieuw complex ter beschikking.

Wonen

Samen met Grietpolder Ontwikkeling wordt ingezet op een breed programma met betaalbare woningen. Door de gemeente is als uitgangspunt meegegeven dat de woningen in de volgende categorieën moeten vallen: 30% sociaal, 40% midden categorie koop en 30% vrije sector. Dit plan werken wij inhoudelijk verder uit de ontwikkelaar. In samenwerking met de ontwikkelaar wordt daarom op een later moment een communicatie- en participatieplan uitgewerkt.

Vervolgstappen

De gemeenteraad stelt een omgevingsplan vast. Dat gebeurt naar verwachting eind 2024. 
Tot op heden is de ontwikkelaar verantwoordelijk geweest voor de participatie en communicatie gedurende het proces. De komende maanden gaat de gemeente in overleg met de ontwikkelaar en verenigingen een communicatieplan uitwerken. Daarin wordt per stap aangegeven wanneer en in welke vorm participatie mogelijk is.

BouwApp

De gemeente Kaag en Braassem maakt bij dit project gebruik van de BouwApp. Meer informatie over dit project is te vinden op de projectenpagina op de BouwApp