Gemeenteraad

Website voor raadsvergaderingen.

Vergaderkalender

De gemeenteraad van Kaag en Braassem vergadert elke vier weken vanaf half acht op maandagavond en incidenteel op de woensdagavond. Op het raadsinformatiesysteem vindt u alle vergaderingen en bijbehorende stukken. 

Vergaderingen live volgen

Kunt u niet langskomen? De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal zijn via de livestream (via de kalender) of de radio.

U kunt de raadsvergaderingen live volgen:

Terugkijken

U kunt de vergadering ook achteraf per agendapunt bekijken. 

App

Er is ook een app van iBabs voor op uw tablet of uw mobiele telefoon:

  • iBabs op uw tablet: download de app ‘iBabs Pro’
  • iBabs op uw mobiele telefoon: download de app ‘iBabs’.

U heeft de volgende inloggegevens nodig:

  • Site: Kaagenbraassem
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger

Ook kunt u de afgelopen vergaderingen per agendapunt terugkijken.

Contact

Inwoners die willen inspreken over een onderwerp dat staat geagendeerd of over een eigen onderwerp, kunnen zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie griffie@kaagenbraassem.nl, de ondersteunende dienst van de gemeenteraad.

https://kaagenbraassem.bestuurlijkeinformatie.nl/